RCBM

RCBM (Register Certified Board Member) is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk, die een actieve bijdrage levert aan verdere professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland. RCBM certificeert sector overschrijdend individuele commissarissen en toezichthouders.

Certificering vindt plaats volgens nationale en internationale normen. Een certificaat laat zien dat door de betreffende commissaris of toezichthouder aantoonbaar wordt gewerkt aan eigen ontwikkeling, reflectie en het bijhouden van het vak.

RCBM is klaar om over te gaan tot groei en verdere uitbouw. RCBM is gestart na discussies in de Tweede Kamer over de te verbeteren kwaliteit van toezichthouders in Nederland. RCBM heeft circa 100 commissarissen en toezichthouders gecertificeerd. Voor het certificeringstraject heeft zij een aantal ervaren assessoren aan zich weten te binden. De komende jaren zal het aantal gecertificeerden snel groeien. De RCBM community op LinkedIn heeft inmiddels een kleine 700 volgers. Ook zijn meerdere partnerorganisaties aangesloten vanuit hun kennis, kunde of opleidingsaanbod op het gebied van governance.

Voor meer informatie zie ook: www.rcbm.nl

De organisatie

De organisatie bestaat uit een onbezoldigd Bestuur, Raad van Advies en Raad van Toezicht. Een tweetal commissies bewaken de certificerings- en bezwaarschriftenprocedure. De werkorganisatie is uitbesteed aan een professionele organisatie.

In de Raad van Advies zitten partners die een verdiepende en wervende invulling geven aan de verdere uitbouw van RCBM. (Potentiële) partners zijn opleidingsorganisaties, searchorganisaties en andere bedrijven/organisaties die zich inzetten voor het professionaliseren van toezichthouden.

Bestuur RCBM

Het bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de stichting. Het bestuur bestaat momenteel uit drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor 4 jaar herbenoembaar. Het bestuur is collectief verantwoordelijk. De volgende portefeuilles worden onderscheiden: voorzitter, secretaris, penningmeester, governance & certificatie, marketing, communicatie & partnerrelaties.

Bestuurslid / Penningmeester

De ideale penningmeester voor Stichting RCBM is een bestuurder/penningmeester met kennis en interesse in het verbeteren van het professioneel toezicht in Nederland. Tevens is deze persoon gedreven om de stichting RCBM  na de beginperiode te helpen opschalen en verder te professionaliseren. RCBM heeft professionele ondersteuning en een vaste boekhouder die de penningmeester ondersteunt bij zaken als het versturen van facturen, het doen van BTW-aangiftes, debiteurenbeheer en het samenstellen van de jaarrekening.

Eigenschappen: Deskundig in professioneel toezicht, bestuurlijke verantwoordelijkheid, en gemotiveerd om de stichting te laten groeien naar een hoger niveau van professionaliteit.

Procedure

De keuze zal gemaakt worden door de selectiecommissie, bestaande Lizzy Doorewaard (voorzitter Raad van Toezicht) en Ivo Matser (voorzitter van het Bestuur). De tijdslijn is als volgt: start vacature: augustus 2023, einde inschrijvingsperiode 20 september 2023, selectie in de derde week van september 2023, benoeming voor eind december 2023.

Sollicitatie voor 20 september 2023 a.s. of nadere informatie

Voor eventuele vragen en jouw sollicitatie kun je contact opnemen met Quirine van Heek of Ivo Matser via e-mail: info@rcbm.nl of telefoon: 085 006 46 88.

.