privacybeleid

Privacy

RCBM

pRIVACYBELEID

Stichting RCBM en het Register Certified Board Member (RCBM) zijn zich ervan bewust dat u met uw persoonsgegevens vertrouwen in ons stelt en dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze informatie laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website en communities gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacybeleid is onder andere van toepassing op het RCBM. Nieuw te ontwikkelen diensten en of producten zullen steeds worden getoetst aan dit privacybeleid.
Men dient zich ervan bewust te zijn dat het RCBM ook verantwoordelijk is voor het privacybeleid van onder haar ressorterende andere websites, communities en bronnen die gebruikt worden.
Door gebruik te maken van de websites en communities, geeft men aan het privacybeleid te accepteren. Het RCBM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en communities en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Men heeft ten alle tijden recht om inzage te krijgen in zijn opgeslagen persoonsgegevens en deze op eerste verzoek te laten wijzigen en of verwijderen.

Gegevens

De persoonsgegevens die door de gebruikers van onze diensten worden gebruikt zijn veelal: naam, adres en telefoon nummer, e-mail adressen, bankrekeningnummer, persoonsgegevens plus documenten, data en volledige persoonsgegevens die nodig zijn om certificering door het RCBM mogelijk te maken.
Het register van gecertificeerden en de daarbij behorende website: www.rcbm.nl is openbaar en voor een ieder toegankelijk, bij aanvraag van certificering wordt expliciet gemeld dat de gegevens (naam, regio en datum certificering) worden vermeld op www.rcbm.nl.
Bewaartermijnen van diverse opgeslagen persoonsgegevens zijn opgenomen in het RCBM Register. Ieder halfjaar worden de bewaartermijnen gecontroleerd.

Gebruik van onze diensten

Gebruik van onze diensten Wanneer men zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we hen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten en services uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen in de cloud van onze serviceprovider, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Gegevens worden uitsluitend gebruikt/opgeslagen voor de service en dienstverlening aan onze gecertificeerden.

Communicatie

Het is mogelijk dat aan ons verzonden e-mail of andere berichten door ons worden bewaard. Soms vragen wij geadresseerden naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen van afzenders te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de cloud omgeving bij onze serviceprovider.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze leden/klanten/gecertificeerden, zodat wij onze diensten hierop maximaal kunnen afstemmen.
Onze websites maken gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site(s) en de websites van de communities gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze externe cloud servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de websites worden gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, internetgebruik en intern gebruik. Alles in het kader van certificering voor commissarissen en toezichthouders.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren expliciet de toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt via een verwerkersovereenkomst. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn bekend met dit privacybeleid en verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Veranderingen

Het privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites en in onze communities (www.rcbm.nl). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites en of communities, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom verstandig om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Wij zullen alleen informatie opvragen over persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing wordt de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om af te melden.

Aanpassen communicatie

Als aanpassing of verwijdering van gegevens in onze bestanden gewenst is, kan contact met ons worden opgenomen. Contactgegevens staan onder iedere mailing en/of e-mail en ook onder de kop ‘Vragen en feedback’ onder aan deze pagina.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter ook mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Het RCBM controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als er vragen zijn over dit beleid, kunt u contact opnemen met onze privacy compliance officer (PC).

Stichting Register Certified Board Member
Postbus 693, 4200 AR Gorinchem / Netherlands
Naam: Leopold Lindner
E-mail: info@rcbm.nl

Versiebeheer: versie 3 (Februari 2021)