Proces
CBM worden

 

Voorwaarden

Aan de kandidaat worden de volgende eisen gesteld:

• Kennis en vaardigheden in het studiegebied bedrijfskunde m.b.t. governance en leiderschap
  (minimaal EQF-niveau 6), blijkend uit opleiding en/of relevante ervaring
• Het kunnen toepassen van de wet “bestuur en toezicht rechtspersonen” (wetboek 2 BW), blijkend uit een
  gevolgde governance basisopleiding
• Is van onbesproken gedrag
• Minimaal 5 jaar werkervaring in het besturen van organisaties
• Bereidheid blijvend te investeren in kennis en kunde

Kandidaten beschikken minimaal over de volgende competenties
• Anticiperen
• Bestuur sensitiviteit
• Integriteit
• Kunnen aanspreken op gedrag
• Kunnen werken in samenwerkingsverband
• Onafhankelijkheid
• Oordeelsvorming/constructief en kritisch ingesteld
• Zelfinzicht

Aanmelding

Certificering kan starten door een cv te sturen (info@rcbm.nl) voor een eerste toets. Aanmelden kan ook direct door onderstaande documenten te sturen naar (info@rcbm.nl) onder vermelding van aanvraag certificering.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
• Bewijs van opleiding/ervaring (aantonen EQF Bedrijfskunde niveau 6 of hoger)
• Bewijs van een gevolgde basisopleiding governance
• Bewijs van werkervaring op bestuurlijk niveau
• Overzicht van functies/nevenfuncties
• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van maximaal 1 jaar oud, op te vragen bij de eigen gemeente.
Tevens wordt gevraagd eerdere screening voor een functie te vermelden en zo ja door welke instantie, wanneer en wat de uitkomst van de screening was.

NB: Als bewijs van opleiding/ervaring en bewijs van werkervaring/nevenfuncties is een cv in de meeste gevallen voldoende. Het formulier voor de VOG kan via RCBM worden opgevraagd.

Assessment

De kern van certificering is een persoonlijk assessment dat wordt afgenomen door twee ervaren assessoren die ook gecertificeerde commissarissen zijn. Tijdens het gesprek gaat het onder meer over de volgende expertisegebieden:
• organisatorische- en inhoudelijke kennis
• persoonlijke professionaliteit
• bewustzijn van de maatschappelijke context waarin een commissaris/toezichthouder werkzaam is
• kennis, gedrag en houding over de bestuurlijke rol en dynamiek van de raad
De assessoren maken na het gesprek hun oordeel op en communiceren dat naar het secretariaat van de stichting.

Voor het assessment wordt een persoonlijke uitnodiging verstuurd zodra alle papieren en de betaling van het assessment binnen zijn.

Oordeel

• Binnen twee weken na het assessment wordt het oordeel als besluit vastgelegd en gecommuniceerd.
• Bij een positieve beslissing wordt het certificaat Certified Board Member en de bijbehorende Code of Conduct toegestuurd.
• Bij een negatieve beslissing wordt de kandidaat door RCBM geïnformeerd. De kandidaat kan binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de Commissie Certificering Bezwaar (info@rcbm.nl).
• Voor het assessment zelf wordt € 395 ex btw. in rekening gebracht.

Certificering

Na verzending van het certificaat wordt de kandidaat ingeschreven in het Register Certified Board Member en mag de titel CBM achter de naam gebruikt worden. De registercommissaris belooft hiermee expliciet om de bijbehorende Code of Conduct na te leven. Een belangrijk doel daarvan is het bijhouden van kennis en kunde in het vakgebied en het bevorderen van zelfreflectie.
Bedrijven, instellingen en searchbureaus kunnen in het openbare register zoeken naar gecertificeerde kandidaten voor commissaris of toezichthouder, die aan deze norm voldoen.