RCBM
Investering

Kosten voor certificering met assessment: eenmalig € 795. Dit is inclusief hercertificering na 3 jaar. 
Daarnaast wordt jaarlijks een contributie van € 195 gefactureerd.
Genoemde bedragen zijn exclusief het geldende btw-tarief.