Proces
CBM Blijven

Vóór afloop van het certificaat ontvangt de kandidaat een verzoek om het volgende aan te leveren:
• Verlengingsverzoek
• Overzicht van functies/nevenfuncties
• Bewijs van behaalde PE-punten (per jaar) door opleiding of intervisie

Toetsing

Beoordeling na ontvangst van de stukken.

Uitkomst

• Bij een positieve beslissing ontvangt de kandidaat een nieuw certificaat. Deze wordt, na betaling van de factuur, per post toegestuurd
• Bij een negatieve beslissing wordt de kandidaat door RCBM geïnformeerd. De kandidaat kan binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de Commissie Certificering Bezwaar (info@rcbm.nl).

Het register

Inschrijving wordt gecontinueerd en gebruik van CBM achter de naam is weer voor drie jaar toegestaan. Net als het naleven van de Code of Conduct, gelden ook na verlenging de eisen voor permanente educatie.