RCBM

Certified Board Member

Register Certified Board Member is een bewijs van professionaliteit voor non-executive bestuurders die hun rol in een raad van commissarissen of raad van toezicht serieus nemen. Dat betekent dat ze investeren in kennis, kunde en dat ze zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het register maakt de professionele instelling van de commissaris/toezichthouder zichtbaar en toetsbaar.

Stuur een e-mail voor meer informatie of onze brochure.

“Op veel maatschappelijke terreinen verdient het toezicht een verdere professionalisering. RCBM kan daar een stevige impuls aan geven.”

Margot Scheltema

commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank, Nedap en Warmtebedrijf Rotterdam en voorzitter RvA RCBM

Positief imago voor commissarissen/
toezichthouders

Dat was de wens van de vaste Tweede Kamercommissie toen zij in het voorjaar van 2016 opriep om certificering voor commissarissen/toezichthouders op te starten. De eerste commissarissen en toezichthouders werden in 2017 gecertificeerd. Sinds 2018 is het register ondergebracht in een onafhankelijke stichting die met partners ontwikkeling en inhoud van het register verder vormgeeft.

CBM OVER RCBM

CBM’s vertellen over hun ervaringen met het Register Certified Board Member.

“Het RCBM is een stap die goed past bij de bestuurstaken die ik vervul naast mijn werk als advocaat.”

John Molenaar

Advocaat

“RCBM staat ook voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het helpt mij zeker!”

Evert van Beek

Manager / coach / commissaris

Deze partners zijn verbonden aan RCBM

Adres

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam

Telefoon

085 006 46 88

E-mail

info@rcbm.nl