Het Register Certified Board Member

Certified Board Member

Waarom Certified Board Member?

Een bewijs van professionaliteit voor alle hardwerkende non-executive bestuurders die een rol in een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht serieus nemen, die investeren in kennis, kunde en zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is de waarde van het Register Certified Board Member. Zodat bij benoemingen iedereen direct kan zien wat de professionele intentie is van de nieuwe commissaris/toezichthouder.

Een positief imago voor Board Members Dat was de wens van de vaste Tweede Kamercommissie toen zij in het voorjaar van 2016 initiator NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren) vroegen een certificering voor commissarissen/toezichthouders op te starten. In 2018 is het Register ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

Een Register CBM certificaat is geen garantie om alle bestuurlijke fouten te voorkomen. Maar het garandeert in ieder geval dat de betrokkene:

 • Zich realiseert dat Commissaris/Toezichthouder een vak is dat je er niet even ‘bij’ doet
 • Weet dat het een vak is waarin je voortdurend moet investeren om je kennis en kunde bij te houden
 • Een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid wil beleven en de Code respecteert
 • Bereid is tijd te investeren in intervisie met collega’s

Het certificaat staat dan ook voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Toetsingskader

OMSCHRIJVING EERSTE TOETSING HER-TOETSING
 • Kennis en vaardigheden in het studiegebied bedrijfskunde m.b.t. Governance & Leiderschap (minimaal EQF niveau 6), blijkend uit opleiding en/of relevante ervaring (nadere informatie in onderstaand kader)
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in het besturen van organisaties
 • Het kunnen toepassen van de wet “Bestuur en Toezicht rechtspersonen” (wetboek 2 BW), blijkend uit een gevolgde Governance basisopleiding
 • Bereidheid blijvend te investeren in kennis en kunde

 

Bij twijfel of je voldoet aan de criteria, kan men altijd even contact opnemen met het secretariaat van het Register CBM.

Bewijs van opleiding

De volgende opleidingen op het gebied van Governance en Leiderschap (niet limitatief) gelden o.a. als bewijs van kennis voor EQF 6 en hoger:

•    International Directors Programme*, Insead

•    Governance Essentials, NCD Academy

•    Commissaris en Toezichthouder, EESA/Erasmus Universiteit

•    Nyenrode Commissarissen Cyclus*, Nyenrode

•    Commissarissen en Toezichthouders Programma*, TIAS          School for Business en Society

Naast de genoemde Governance opleidingen, kunnen op verzoek van een aanbieder, via de Toetsingscommissie RCBM, ook andere opleidingen gelden als bewijs van (voldoende) kennis. De betrokken opleidingen kunnen ruimschoots worden gecompenseerd door praktijkervaring, zodat niet in alle gevallen een dergelijke opleiding relevant is.

•    Governance opleiding Commissarissen en Toezichthouders**, Wagner Group

•    Governance, Organisatie en Management***, VU Amsterdam

•    Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder****, Governance University

*Voldoende kennis Governance als voorwaarde voor certificering
** Nieuwe opleiding Wagner vanaf 2015 voldoet
*** Moet minimaal 3 programma’s gevolgd hebben voor certificering
****GOV University heeft meerdere opleidingen, per kandidaat wordt gekeken of kennis voldoende is.

Noodzakelijke competenties

Het RCBM stelt een aantal eisen aan certificering:

 • Anticiperen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Integriteit
 • Kunnen aanspreken op gedrag
 • Kunnen werken in samenwerkingsverband
 • Onafhankelijkheid
 • Oordeelsvorming/constructief en kritisch ingesteld
 • Zelfinzicht

Bij het onderzoek dienen de volgende documenten te worden overhandigd / ter inzage te zijn:

•    Kopie van een geldig legitimatie bewijs (rijbewijs of paspoort);

•    Bewijs van opleiding/ervaring (aantonen EQF Bedrijfskunde niveau 6 of hoger);

•    Bewijs van een gevolgde basisopleiding Governance;

•    Bewijs van (voldoende) werkervaring;

•    Overzicht van functies / nevenfuncties;

•    Een VOG (verklaring omtrent gedrag) van max. 1 jaar oud, op te vragen bij uw eigen Gemeente. Op verzoek kunnen wij u een aanvraagformulier toezenden

Permanente educatie (PE)

Permanente Educatie (PE) is een verplichting voor Certified Board Members. Het is erop gericht de basiskennis van de persoon te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Voor de jaarlijkse educatie norm moeten minimaal 15 PE- punten worden behaald. PE-punten halen kan met update sessies, intervisie bijeenkomsten en een cominatie ervan. De Certified Boardmember is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn PE-punten en het jaarlijks overleggen daarvan aan het Register. Bij twijfel of een educatie PE-waardig is kan dit aan het Register worden voorgelegd via info@rcbm.nl

Procedure aanvraag en vervolgtraject

Voor nadere informatie over de procedure aanvraag verwijzen we je graag naar de brochure.

Kosten (her)certificering

De kosten voor certificering voor 3 jaar bedragen eenmalig € 695,-. Verlengingskosten na drie jaar bedragen €125,- (voor wederom 3 jaar). Het lidmaatschap van het Register CBM bedraagt € 150,- per jaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende btw tarief.

Alle gegevens van te certificeren en gecertificeerde personen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden opgeslagen in een databank van het Register CBM en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het Certificeringsproces. Bij de vastgelegde gegevens zal de Wet op de Privacy in acht worden genomen.

Register CBM

Adresgegevens

Register CBM

Amersfoortseweg 98

3941 EP Doorn

088-623 2399

Download hier de RCBM CODE OF CONDUCT

Download hier ons PRIVACYBELEID