RCBM

Certified Board Member

Het RCBM (Register Certified Board Member) is een onafhankelijke stichting met als doel een actieve bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland. Commissarissen en toezichthouders worden door een onafhankelijke en sector overschrijdende organisatie beoordeeld en geregistreerd. Certificering vindt plaats volgens internationale normen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het Register Certified Board Member is een bewijs van professionaliteit voor non-executive bestuurders die hun rol in een raad van commissarissen of raad van toezicht serieus nemen. Dat betekent dat ze investeren in kennis, kunde en dat ze zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Register Certified Board Member, maakt de professionele instelling van de commissaris/toezichthouder zichtbaar en toetsbaar.

Een positief imago voor Board Members

Dat was de wens van de vaste Tweede Kamercommissie toen zij in het voorjaar van 2016 opriep om certificering voor commissarissen/toezichthouders op te starten. De eerste commissarissen en toezichthouders werden in 2017 gecertificeerd. Sinds 2018 is het Register ondergebracht in een onafhankelijke stichting die met partners ontwikkeling en inhoud van het register verder vormgeven.

CBM’ers OVER RCBM

CBM’ers vertellen over hun ervaringen met het Register Certified Board Member.

“Het RCBM is een stap die goed past bij de bestuurstaken die ik vervul naast mijn werk als advocaat.”

John Molenaar

Advocaat

“RCBM staat ook voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het helpt mij zeker!”

Evert van Beek

Manager / coach / commissaris

Deze partners zijn verbonden aan RCBM