CERTIFICERING ERKENNING (CCE) / ASSESSOREN

Commissie Certificering Erkenning (CCE) bestaat uit assessoren die kandidaten aan de hand van de certificeringscriteria toetsen.
Francois Carstens

Francois Carstens

Partner MESA family business consultants, Commissaris AWL Techniek Holding en Voorzitter RvC Rabobank Rijn en Veenstromen

Heske van Eyck van Heslinga

Heske van Eyck van Heslinga

O.a. voorzitter RvC Ondernemerskamer, vicevoorzitter RvC Stichting Rosa Spier, vicevoorzitter Stichting Essenboom

Peter de Kubber

Peter de Kubber

Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.

Guus Klück

Guus Klück

Lid van Adviescommissie Beroepenveld Hogeschool Leiden

Bart Kroon

Bart Kroon

Interim-bestuurder (CEO/CFO), RvC Voergroep Zuid (Agrarische Coöperatie), RvC en Bestuur van FairTrade Original, Bestuur Skal Bio Controle

Arnoud Star

Arnoud Star

Adviseur en Non-Executive Director

Vanessa Hart

Vanessa Hart

Directeur Inspiring Finance, Interim-bestuurder BNG, Commissaris RVT Reade en Ipse de Bruggen, Voorzitter RVT SHG Groep

Elly Hilgeman

Elly Hilgeman

Governance-adviseur, bestuurder en commissaris