CERTIFICERING ERKENNING (CCE) / ASSESSOREN

Commissie Certificering Erkenning (CCE) bestaat uit assessoren die kandidaten aan de hand van de certificeringscriteria toetsen.
Francois Carstens

Francois Carstens

Partner Mesa family business consultants, Commissaris AWL Techniek Holding en Voorzitter RvA en STAK Eurosupport

Heske van Eyck van Heslinga

Heske van Eyck van Heslinga

O.a. voorzitter RvC Ondernemerskamer, vicevoorzitter RvC Stichting Rosa Spier, vicevoorzitter Stichting Essenboom

Peter de Kubber

Peter de Kubber

Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.

Guus Klück

Guus Klück

Lid van Adviescommissie Beroepenveld Hogeschool Leiden

Bart Kroon

Bart Kroon

Interim-bestuurder (CEO/CFO), RvC Voergroep Zuid (Voer Coöperatie voor veehouders), RvC AB Werkt Zuid Nederland (Flexwerk Coöperatie voor de Agri sector), RvC FairTrade Original

Arnoud Star

Arnoud Star

Adviseur en Non-Executive Director

Vanessa Hart

Vanessa Hart

Directeur Inspiring Finance, Interim-bestuurder BNG, Commissaris RVT Reade en Ipse de Bruggen, Voorzitter RVT SHG Groep

Elly Hilgeman

Elly Hilgeman

Governance-adviseur, bestuurder en commissaris

Leopold Lindner

Leopold Lindner

Governance adviseur, Coaching en mediation en voormalig bestuurslid RCBM

Peter Beckers

Peter Beckers

President-Commissaris Darling Ingredients Nederland Holding, voorzitter Raad van Commissarissen AgriFood Capital en Voorzitter Raad van Commissarissen Brabant Life Science Seed Fund (BLSF)

Maarten Vermeulen

Maarten Vermeulen

Adviseur en interimmanager, Lid RvC woningcorporatie Stichting Woonconcept, Voorzitter CVvE winkelcentrum Enschede-Zuid, Voorzitter vastgoedcommissie CorporatieNL