Lizzy Doorewaard verscheen recent in de nieuwste ‘Topvrouw uitgelicht!’ van de SER.

‘Neem verantwoordelijkheid voor jezelf én je omgeving’ zegt Lizzy Doorewaard, onze RvT-voorzitter, in een recent interview met de SER. Certificering bij RCBM is een teken dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling neemt. Iedereen heef permanente educatie nodig, denk aan onderwerpen als innovatie, digitalisering, AI, diversiteit. RCBM ondersteunt de professionalisering van het vak toezicht houden. Doorewaard stelt dat certificering van toezichthouders wellicht verankerd zou kunnen worden in de governance code, waarin ook maatschappelijke verantwoordelijkheid verankerd is met explicitering van de duurzame langetermijnwaardecreatie, aandacht voor álle stakeholders, diversiteit en inclusie.

Lees het hele artikel hier.