Proces
CBM zijn

Inschrijving in het register is voor drie jaar. Verlening voor drie jaar is steeds mogelijk als:
• voldaan is aan de permanente educatie eisen zoals beschreven
• sprake is van onbesproken gedrag
• de Code of Conduct is nageleefd

Permanente Educatie

Permanente educatie (PE) is een verplichting voor Certified Board Members. De verplichting is erop gericht basiskennis te onderhouden en ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden. Voor de jaarlijkse norm moeten minimaal 15 PE-punten worden behaald. Dat kan met update sessies, intervisie bijeenkomsten en een combinatie daarvan. Een CBM is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de PE-punten en het jaarlijks overleggen daarvan aan het register. Bij twijfel of een educatie PE-waardig is kan dit aan RCBM worden voorgelegd via info@rcbm.nl.

Intervisie

Zelfreflectie met collega’s door intervisie draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Verschillende opleidingsinstituten kunnen hierover meer informatie verstrekken. Bij twijfel of een intervisie PE-waardig is kan dat aan RCBM worden voorgelegd via info@rcbm.nl.

Code of Conduct

Overtreding van professionele vereisten in de Code of Conduct kunnen aanleiding zijn certificering te onthouden. Dat kan behalve na 3 jaar ook tussentijds bij geconstateerde overtredingen. Hiertegen in beroep gaan is mogelijk bij de Commissie Certificering Bezwaar.
Kandidaten ontvangen de Code of Conduct tegelijk met toezending van het certificaat.