Certificering

Certified Board Member

Het register hanteert de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid (EQF/ESCO) en ISO 17024 als uitgangspunt. Gecertificeerde commissarissen en toezichthouders – zowel uit de profit- als non-profitsector – moeten voldoen aan een aantal minimale eisen op het gebied van opleiding en ervaring. Hij of zij moet ook een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid willen beleven.

Om dat te toetsen krijgen kandidaten een gesprek met twee assessoren –ervaren collega-commissarissen– die onder meer beoordelen of de noodzakelijke competenties voor certificering aanwezig zijn: kunnen werken in samenwerkingsverband, kunnen aanspreken op gedrag, anticiperen, bestuurssensitiviteit, integriteit, oordeelsvorming/constructief en kritisch ingesteld, onafhankelijkheid en zelfinzicht.

Certificering is geen garantie dat bestuurlijke fouten worden voorkomen. Een RCBM-certificaat is in ieder geval een blijk van commitment en expertise.
k

Vakbekwaamheid

Een CBM realiseert zich dat commissaris en toezichthouder een vak is dat je niet even ‘erbij’ doet.

Continue investering

Een CBM weet dat het een vak is waarin je voortdurend investeert om kennis en kunde bij te houden.

Verantwoordelijkheid

Een CBM wil een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid beleven en respecteert de gedragscode.

Kandidaten krijgen een gesprek met twee ‘assessoren’ – ervaren collega-commissarissen – die onder meer beoordelen of hij of zij over de noodzakelijke competenties voor certificering beschikt: kunnen werken in samenwerkingsverband, kunnen aanspreken op gedrag, anticiperen, bestuurssensiviteit, integriteit, oordeelsvorming/constructief en kritisch ingesteld, onafhankelijkheid en zelfinzicht.