Partners

Certified Board Member

Samen met haar partners werkt RCBM aan professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland. Partners en RCBM wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden professionals die werken of willen werken met gecertificeerde toezichthouders. Onze partners zijn daarvoor van onschatbare waarde. Zij dragen het gedachtegoed actief uit en zijn klankbord en aanjager voor RCBM en belanghebbenden.

Onze motivatie voor toetreding tot de RvA van RCBM is dat we graag de kwaliteit van het toezicht en commissariaat in Nederland willen verhogen – met een positieve insteek. En die inzet heeft RCBM in ons beeld ook. We zullen daarom onze klanten (search en advies), deelnemers in de Academy en relaties er graag op wijzen dat RCBM een goede bijdrage aan dit debat wil leveren.

Mr. Olaf Smits van Waesberghe

Directeur NR, de governance expert

Governance University ondersteunt het RCBM initiatief, omdat wij een breed gedragen Register zien als een belangrijke stap in de verdere en structurele professionalisering van commissarissen en toezichthouders. Governance University leidt deze professionals op en daarna zien wij registratie met alle bijbehorende rechten en plichten als logische vervolgstap. Dat past in de missie van Governance University om governance bij bedrijven en instelling op een hoger peil te brengen.
Stefan Peij

Oprichter en directeur Governance University

Een goede aanvulling op de opleidingskwalificatie voor alumni van haar postdoctorale governance opleiding. Zo ziet Wagner de mogelijkheid om zich voor het register te kwalificeren. We zijn partner in RCBM omdat het voor ons, als aanbieder van geaccrediteerde en gecertificeerde opleidingen, een wens en een plicht is om bij te dragen aan een goed stelsel van beroepskwalificaties voor bestuurders en commissarissen.

Philip Wagner

Directeur Wagner Group

NCD is partner in het RCBM vanuit de gedeelde visie dat toezichthouden een vak is. Wij geloven daarom in het belang van blijvend ontwikkelen van leiderschap en toezicht. Wij werken actief aan de bestuurlijke competenties in de NCD Academy en in onze vereniging door te leren, inspireren en reflecteren. Onafhankelijke certificering en registratie ondersteunt deze continue professionalisering van bestuurders en commissarissen.

Juanita van Blokland

Bestuur, NCD

Partners

partner worden?

Dan gaan we graag in gesprek. Mail of bel ons via de contactpagina.

Adres

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam

Telefoon

085 006 46 88

E-mail

info@rcbm.nl