Partners

Certified Board Member

Het RCBM (Register Certified Board Member) werkt samen met haar partners aan professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland.
Onze motivatie voor toetreding tot de RvA van RCBM is we graag de kwaliteit van het toezicht en commissariaat in Nederland willen verhogen – met een positieve insteek. En die inzet heeft RCBM in ons beeld ook. We zullen daarom onze klanten (search en advies), deelnemers in de Academy en relaties er graag op wijzen dat RCBM een goede bijdrage aan dit debat wil leveren. Mr. Olaf Smits van Waesberghe

Directeur Nationaal Register

Governance University ondersteunt het RCBM initiatief, omdat wij een breed gedragen Register zien als een belangrijke stap in de verdere en structurele professionalisering van commissarissen en toezichthouders. Governance University leidt deze professionals op en daarna zien wij registratie met alle bijbehorende rechten en plichten als logische vervolgstap. Dat past in de missie van Governance University om governance bij bedrijven en instelling op een hoger peil te brengen. Stefan Peij

Oprichter en directeur Governance University