Certificering

Persoonlijke ontwikkeling

Het Register Certified Board Member is een bewijs van professionaliteit voor non-executive bestuurders die hun rol in een raad van commissarissen of raad van toezicht serieus nemen. Dat betekent dat ze investeren in kennis, kunde en dat ze zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Register Certified Board Member, maakt de professionele instelling van de commissaris/toezichthouder zichtbaar en toetsbaar.

Een positief imago voor Board Members

Dat was ook de wens van de vaste Tweede Kamercommissie toen zij in het voorjaar van 2016 opriep om certificering voor commissarissen/toezichthouders op te starten. De eerste commissarissen en toezichthouders werden in 2017 gecertificeerd. Sinds 2018 is het Register ondergebracht in een onafhankelijke stichting die met partners ontwikkeling en inhoud van het register verder vormgeven.