RCBM

PRIVACYBELEID

De Stichting RCBM en het Register Certified Board Member (RCBM) zijn zich er van er van bewust dat u met uw persoonsgegevens vertrouwen in ons stelt en dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Vandaar dit Privacybeleid. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze notitie laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze websites en community’s gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is o.a. van toepassing op het RCBM. Nieuw te ontwikkelen diensten en of producten zullen steeds worden getoetst aan dit Privacybeleid.
Men dient zich ervan bewust te zijn dat het RCBM ook verantwoordelijk is voor het privacybeleid van onder haar ressorterende andere sites en community’s en bronnen die gebruikt worden.
Door gebruik te maken van de websites en community’s, geeft men aan het Privacybeleid te accepteren. Het RCBM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en community ‘s en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Men heeft ten alle tijden recht om inzage te krijgen in zijn opgeslagen persoonsgegevens en deze op eerste verzoek te laten wijzigen en of verwijderen.

Gegevens welke worden gebruikt zijn

De persoonsgegevens die door de gebruikers van onze diensten worden gebruikt zijn veelal: naam, adres en telefoon nummer, e mail adressen, bankrekeningnummer, persoonsgegevens en certficeringsdata en volledige persoonsgegevens voor certificering van het RCBM.

Het RCBM en de daarbij behorende website: www.rcbm.nl is openbaar en voor een ieder toegankelijk, bij aanvraag van certificering wordt expliciet gemeld dat de gegevens (naam, regio en datum certificering en LinkedIn verwijzing) worden vermeld in www.rcbm.nl

De bewaartermijnen van de diverse opgeslagen persoonsgegevens zijn opgenomen in het “RCBM Register”. Ieder halfjaar worden de bewaartermijnen gecontroleerd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer men zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we hen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten en services uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen in de cloud van onze Service Provider, waarmee een “Verwerkersovereenkomst” is afgesloten. Gegevens worden uitsluitend gebruikt/opgeslagen voor de service en dienstverlening aan onze gecertificeerden. In het “RCBM Register” zijn de bewaartermijnen aangegeven.

Communicatie

Wanneer men e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij hen naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de cloud omgeving bij onze Service Provider.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze leden/klanten/gecertificeerden, zodat wij onze diensten hierop maximaal kunnen afstemmen.

Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de sites en de websites van de community’s gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze externe cloud servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe men de websites gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit/ internetgebruik en intern gebruik.

Alles in het kader van certificering autoriteit voor Commissarissen en Toezichthouders.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren expliciet de toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt via een “Verwerkersovereenkomst”. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn bekend met dit Privacybeleid en verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Per 1 januari 2020 is de administratieve ondersteuning uitbesteed aan het bureau van de NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren). Hiermee is een verwerkers overeenkomst afgesloten (zie bijlage).
NCD, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN, contactpersoon Marieke Haalboom

Per 1 januari 2020 is de boekhouding uitbesteed aan Fortuin Administratie en belastingadviseurs in Doorn. Ook met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Fortuin Administraties en belastingen, Vossenweg 16, 3941 GT DOORN, email: info@fortuinadministraties.nl, mobiel: 06 54281072.

Veranderingen

Het Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites en in onze community’s (ww.rcbm.nl) Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites en of community ‘s, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom verstandig om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wij zullen alleen informatie opvragen over persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze diens

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als men de gegevens aan wil aanpassen of verwijdering uit onze bestanden gewenst is, kan men contact met ons opnemen. De gegevens staan ook onder iedere mailing en of e-mail. Zie voor verdere het “hoofdstuk Vragen feedback” .

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter ook mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Het RCBM controleert regelmatig of aan dit Privacybeleid wordt voldaan. Als er vragen zijn over dit Privacybeleid, kunt u contact met onze Privacy Compliance Officer (PC).
Stichting RCBM / Register Certified Board Member Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98 3941 EP DOORN / Netherlands
Naam: Leopold Lindner E mail: info@rcbm.nl , Mobiel: 06 5335 1221

Versiebeheer: versie 3 (augustus 2020)