GOT WHAT IT TAKES?

EISEN

RCBM

TOETSINgSKADER

Het Register Certified Board Members stelt hoge eisen aan haar RCBM’ers.

Kennis en skills

Kennis en vaardigheden in het studiegebied bedrijfskunde m.b.t. Governance & Leiderschap (minimaal EQF-niveau 6), blijkend uit opleiding en/of relevante ervaring (nadere informatie in onderstaand kader).

Ervaring

Minimaal 5 jaar werkervaring in het besturen van organisaties.

Opleiding

Het kunnen toepassen van de wet “Bestuur en Toezicht rechtspersonen” (wetboek 2 BW), blijkend uit een gevolgde Governance-basisopleiding.

Bereidheid

Bereidheid blijvend te investeren in kennis en kunde.

Bij twijfel of je voldoet aan de criteria, kan men altijd even contact opnemen met het secretariaat van het RCBM.

Permanente educatie

Permanente Educatie (PE) is een verplichting voor RCBM’ers. Het is erop gericht de basiskennis van de persoon te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Voor de jaarlijkse educatienorm moeten minimaal 15 PE-punten worden behaald. PE-punten halen kan met update-sessies, intervisie-bijeenkomsten en een combinatie ervan. De RCBM’er is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn PE-punten en het jaarlijks overleggen daarvan aan het Register. Twijfel je of een opleiding PE-waardig is? Leg het voor aan het Register via info@rcbm.nl

oFFICIËLE

documenten

Bij het onderzoek dienen de volgende documenten te worden overhandigd / ter inzage te zijn:

• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort);

• Bewijs van opleiding/ervaring (aantonen EQF Bedrijfskunde niveau 6 of hoger);

• Bewijs van een gevolgde basisopleiding Governance;

• Bewijs van (voldoende) werkervaring;

• Overzicht van functies / nevenfuncties;

• Een VOG (verklaring omtrent gedrag) van max. 1 jaar oud, op te vragen bij uw eigen gemeente. Op verzoek kunnen wij u een aanvraagformulier toezenden

Kosten (her)certificering

De kosten voor certificering voor 3 jaar bedragen eenmalig € 695,-. Verlengingskosten na drie jaar bedragen €125,- (voor wederom 3 jaar). Het lidmaatschap van het Register CBM bedraagt € 150,- per jaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende btw tarief.

Alle gegevens van te certificeren en gecertificeerde personen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden opgeslagen in een databank van het Register CBM en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het Certificeringsproces. Bij de vastgelegde gegevens zal de Wet op de Privacy in acht worden genomen.

VRAGEN OVER
RCBM?

Heb je vragen over RCBM? Je vindt meer informatie in de brochure.

Download hier de brochure

Vul hieronder jouw gegevens en je ontvangt een download link per email

Marketing by