De belangstelling voor toezicht neemt in Nederland een enorme vlucht. Commissarissenopleidingen en netwerken schieten als paddelstoelen uit de grond. De opleidingen zijn allemaal voltekend. Deze cursisten komen vervolgens op de markt met een mooie opleiding op zak. Toch mist er iets.
Opleiding, ervaring, profiel, er wordt bij de werving en selectie natuurlijk aandacht aan besteed, maar de vraag is en blijft wat een toezichthouder nu tot een goede toezichthouder maakt. Welke vakinhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten zijn daar voor nodig en hoe meet je dat.Omdat sprake is van een grote diversiteit aan opleidingen, nascholingscursussen en intervisiegroepen is het voor toezichthouders lastig om te bepalen welk soort opleiding of cursus nu het beste past bij het soort toezichthoudende rol dat men vervult of ambieert. Het is dan ook verstandig om algemene kwaliteitsnormen te formuleren en hanteren die kunnen dienen als ondergrens voor wat van een toezichthouder in ieder geval mag worden verwacht.  Dat helpt zowel bij de werving en selectie als bij de keuze voor een commissarissenopleiding. Certificering van toezichthouders zoals het RCBM doet, kan hierbij helpen. Aan de hand van een set kwaliteitscriteria kan worden vastgesteld of toezichthouders voldoen aan die minimum eisen. Aan de hand van die kwaliteitscriteria kunnen de opleidingen ook hun curriculum inrichten. Dat biedt dan een basis om het vak van toezichthouder verder te ontwikkelen.

Een vak behoor je ook bij te houden. Daar hoort natuurlijk een vakblad bij. We zijn als RCBM dan ook blij dat we het vaktijdschrift Goed bestuur & Toezicht met ingang van januari 2023 beschikbaar kunnen maken voor alle gecertificeerden. Elke zichzelf respecterende beroepsgroep hanteert verder een vorm van permanente educatie. Aan aanbod is ook geen gebrek. Door erkenning van opleidingsinstituten voor zowel commissarissenopleidingen als aan governance gerelateerde cursussen en bijeenkomsten, ontstaat ook een structuur waarin toezichthouders zich kunnen bewegen als ze hun rol als toezichthouder serieus willen nemen. RCBM speelt hierin een voortrekkersrol.

Het idee dat algemene kwaliteitsnormen en daarbij behorende certificering individuele miskleunen in het toezicht doen verdwijnen, is natuurlijk niet zo. De kans op miskleunen zou hiermee echter wel kleiner moeten worden. Dat is natuurlijk winst voor het toezicht en ook een erkenning voor het vak van toezichthouder. Dat is dan weer mooi meegenomen.

Maarten van Kempen is advocaat en tot het einde van deze maand nog bestuurslid van het Register Certified Board Member