De CCE  of te wel de Commissie Certificering Erkenning bestaat moment uit elf assessoren met zeer diverse achtergrond, kennis en professie. Hun kernopdracht is simpel: het toetsen van kandidaten aan de certificeringsvoorwaarden van het RCBM zoals vastgelegd in reglementen en expertise gebieden

Hoe makkelijk of juist moeilijk is dat daar waar governance en de maatschappij waarvoor zij dienstig is voortdurend aan verandering onderhevig zijn?
Natuurlijk is het fijn om dé ideale kandidaat te treffen en met vlag en wimpel na toetsing te kunnen certificeren. En tegelijkertijd: Commissaris worden, zijn en blijven is geen sinecure en juist in tijden van spanningen binnen organisatie of maatschappij komt dit ook op het bordje van de commissaris terecht en wordt diens handelen en gedrag in de praktijk getoetst. En over de dilemma’s die ontstaan uit dergelijke situaties zoeken wij als assessoren graag het gesprek op. Juist daar ligt onze toetsing

Ook wij als assessoren hebben zo onze dilemma’s. Met een zekere regelmaat spreken wij kandidaten die net wel c.q. net niet aan de vereiste rond werkervaring als commissaris voldoen en tegelijkertijd uitstekende bestuurders zijn (geweest). En ook spreken wij met kandidaten die in aanvang een lichte scepsis hebben tegen certificering juist omdat ze zo’n ruime werkervaring hebben als commissaris. En wat te denken van kandidaten die uiteindelijk te licht bevonden worden omdat ze onvoldoende kennis, affiniteit met de maatschappelijke omgeving blijken te hebben waarin hun organisatie opereert. En waarvoor termen als maatschappelijke verantwoord onderneming en diversiteit nog steeds vage begrippen blijken te zijn daar waar we juist een pro actieve rol van de commissaris waarderen.
“Wie zijn wij dat wij anderen de maat mogen nemen?” is binnen de CCE een belangrijke leid motief om ook ons eigen handelen en gedrag naar kandidaten en onszelf voortdurend zelf te toetsen. Twee keer per jaar toetsen wij elkaar dan ook in een intervisiebijeenkomst wat ook de onderlinge band en verstandhouding versterkt. Daarnaast werken we met een roulatiesysteem wat een voortdurende instroom van nieuwe assessoren mogelijk en wenselijk maakt.
Momenteel bestaat de CCE uit 11 personen.

Francois Carstens