Persoonscertificering is het borgen van bekwaamheden van de toezichthouder. Het betekent dat aan de hand van een assessment beoordeeld wordt of de kandidaat vakbekwaam is.
Afgezien van de check op opleidingen en ervaring wordt er getoetst hoe de toezichthouder handelt in ingewikkelde situaties. Dit zijn situaties die de kandidaat zelf heeft meegemaakt en er worden cases voorgelegd door assessoren.

Certificeren gaat dus verder dan het toetsen van de kunde.
Het uiteindelijk doel van certificeren is dat de vakbekwaamheid voortdurend verder ontwikkeld wordt. Vandaar dat de certificering bij ons een houdbaarheid heeft van drie jaar.  In deze periode moet de gecertificeerde toezichthouder aantonen dat er voldoende gedaan is aan de professionele ontwikkeling. Je zou dus kunnen zeggen dat de vakbekwaamheid voortdurend getoetst wordt aan de relevantie.
De wereld om ons heen veranderd voortdurend en vaak onvoorspelbaar, waardoor iets dat vandaag nog goed is, dat morgen niet meer is.

Een andere dimensie is duurzaamheid. Wij geloven in de maatschappelijk verantwoordelijkheid van organisaties. Een verantwoordelijkheid die dus verder gaat dan de belangen te dienen van de directe stakeholders als klanten, aandeelhouders en patiënten. We noemen het verantwoord toezicht, maar je zou wensen dat verantwoord een overbodig bijvoeglijk naamwoord wordt.
Tijdens het assessment komen ook aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid terug zoals diversiteit & inclusie, de carbon footprint, biodiversiteit etc.
Door de RCBM certificering te doen wordt dus niet alleen de vakbekwaamheid gewogen, maar door de voortdurende relevantie check of deze vakbekwaamheid ook actueel is gebleven.
Consistent hiermee hebben we ook onze eigen kwaliteitscirkel om voortdurend onze eigen procedures en criteria te evalueren, te verbeteren en te actualiseren: “we practice what we preach”.
We zien een toenemende vraag naar certificering, omdat permanente educatie onderdeel is van de zelfevaluaties van RvT’s and RvC’s. Ook zien we veel kandidaten, die alumni zijn van opleidingsinstituten op gebied van Governance.

We zien RCBM als een thuis voor vakbekwame toezichthouders die graag van elkaar en van anderen willen leren. Mensen die enerzijds scherp en doelgericht zijn en anderzijds in staat zijn om oordelen uit te stellen en de juiste en soms ongemakkelijke vragen kunnen stellen. Bij RCBM werken ze samen aan hun conditie: de toekomstbestendige vakbekwaamheid.

Ivo Matser