Per 1 maart 2022 zijn Harry Starren als voorzitter en Ivo Matser als vicevoorzitter benoemd bij stichting Register Certified Board Member (RCBM). RCBM is een netwerkorganisatie voor verantwoord toezicht. Dit doen zij door het registreren, het stimuleren van ontwikkeling, permanente educatie en het certificeren van toezichthouders.

Harry Starren heeft een brede expertise en groot netwerk in het Nederlandse bedrijfsleven. Beiden wil hij inzetten om het RCBM verder te helpen om zich te ontwikkelen tot dé organisatie voor toezichthoudend Nederland. Ivo Matser heeft een achtergrond in persoonscertificering en accreditatie. Daarmee biedt hij een waardevolle inbreng in de komende groeifase van RCBM.

Harry Starren
Harry Starren (1955) was onder andere directeur van De Baak in Noordwijk.  Vanuit zijn consultancy begeleidt hij besturen en bestuurders. Hij schreef meerdere boeken over leiderschap en management. Op dit moment is hij voorzitter van ava van Rijnconsult, voorzitter van de RvT van Akoesticum, van de Vrije Hogeschool en van Wild about Music. Hij is lid van het bestuur van de Internationale School voor Wijsbegeerte ISVW en lid van de RvT van de Toneelvakschool Rotterdam.
Harry: ‘Toezicht vergt inzicht en overzicht. Die verwerf je door het aangaan van de dialoog. Daar moet je voor open staan. Toezicht moet dienstbaar zijn aan de gehele organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen aan de samenleving.’

Ivo Matser
Ivo Matser is momenteel CEO van The Academy of Business in Society (ABIS), een vereniging van international business schools en het internationale bedrijfsleven. Ook leidt hij instituutsaccreditaties in het hoger onderwijs bij de Central and Eastern European Management Association (CEEMAN) en de Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Ivo is ruim 20 jaar toezichthouder bij diverse organisaties. Als toezichthouder bij het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) is hij ook betrokken geweest bij persoonscertificering en de accreditatie ervan.
Ivo: ‘Het unieke van certificering is dat het zowel kwaliteit als relevantie borgt door de regelmaat van hercertificering en permanente educatie. Relevantie brengt dynamiek in kwaliteit.’