Certificering

Certified Board Member

Het Register hanteert de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid (EQF/ESCO) als uitgangspunt. Gecertificeerde commissarissen en toezichthouders – zowel uit de profit- als non-profitsector – moeten voldoen aan een aantal minimale eisen op het gebied van opleiding en ervaring. Hij of zij moet ook ‘een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid’ willen beleven.

Een RCBM-certificaat is geen garantie om alle bestuurlijke fouten te voorkomen. Maar een certificaat is in ieder geval een blijk van:

k

Vakbekwaamheid

Een RCBM’er realiseert zich dat commissaris/toezichthouder een vak is dat je niet even ‘erbij’ doet.

Investering

Een RCBM’er weet dat het een vak is waarin je voortdurend moet investeren om je kennis en kunde bij te houden.

Verantwoordelijkheid

Een RCBM’er heeft een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid wil beleven en respecteert de Code.

Hoe werkt het?

Kandidaten krijgen een gesprek met twee ‘assessoren’ – ervaren collega-commissarissen – die onder meer beoordelen of hij of zij over de noodzakelijke competenties voor certificering beschikt: kunnen werken in samenwerkingsverband, kunnen aanspreken op gedrag, anticiperen, bestuurssensiviteit, integriteit, oordeelsvorming/constructief en kritisch ingesteld, onafhankelijkheid en zelfinzicht.

Proces
CBM’er worden

U

Voorwaarden

l

Aanmelden

Assessment

Certificering

Wil je meer weten over de eisen om CBM’er te worden?

MEER WETEN OVER
RCBM?

Brochure RCBM

Heb je interesse in het Register Certified Board Member? Download vrijblijvend onze brochure.

Marketing by

Persoonlijke ontwikkeling

Het Register Certified Board Member is een bewijs van professionaliteit voor non-executive bestuurders die hun rol in een raad van commissarissen of raad van toezicht serieus nemen. Dat betekent dat ze investeren in kennis, kunde en dat ze zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Register Certified Board Member, maakt de professionele instelling van de commissaris/toezichthouder zichtbaar en toetsbaar.

Een positief imago voor Board Members

Dat was de wens van de vaste Tweede Kamercommissie toen zij in het voorjaar van 2016 opriep om certificering voor commissarissen/toezichthouders op te starten. De eerste commissarissen en toezichthouders werden in 2017 gecertificeerd. Sinds 2018 is het Register ondergebracht in een onafhankelijke stichting die met partners ontwikkeling en inhoud van het register verder vormgeven.

CBM’ers OVER RCBM

CBM’ers vertellen over hun ervaringen met het Register Certified Board Member.

“Het RCBM is een stap die goed past bij de bestuurstaken die ik vervul naast mijn werk als advocaat.”

John Molenaar

Advocaat

“RCBM staat ook voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het helpt mij zeker!”

Evert van Beek

Manager / coach / commissaris

Deze partners zijn verbonden aan RCBM

BROCHURE
Register Certified Board Member