Certified Board Member
Van TOEZICHT naar MEERZICHT!
Certified Board Member (CBM)

Een bewijs van professionaliteit voor alle hardwerkende bestuurders die een rol in een RvC of RvT serieus nemen, die investeren in kennis, kunde en energie en zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is de reden om te starten met het Register Certified Board Member (RCBM), zodat bij benoemingen iedereen gelijk kan zien wat de professionele intentie is van degene die solliciteert.

Het is hoog tijd voor een positief imago van Board Members!

Ahold, Vestia, INHolland, Imtech, MeaVita en Amarantis. We kunnen er niet omheen, allemaal voorbeelden van bestuurlijke blunders. Met een dito negatieve imago voor commissarissen en leden van Raden van Toezicht. Ten onrechte, dat zijn we snel met elkaar eens. Want de positieve voorbeelden zijn er te over.

Een RCBM certificaat is geen garantie om alle bestuurlijke fouten te voorkomen. Maar het garandeert in ieder geval dat de betrokkene:

 • zich realiseert dat Commissaris of Toezichthouder zijn een vak is dat je er niet even ‘bij’ doet
 • weet dat het een vak is waarin je voortdurend moet investeren om je kennis en kunde bij te houden
 • een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid wilt beleven en de RCBM code respecteert
 • bereid is tijd te investeren in intervisie met collega’s

Het RCBM certificaat staat dan ook vooral voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.

In de brochure die je kunt downloaden wordt informatie verstrekt over het aanvragen van een certificaat “Certified Board Member” (CBM). Het Register Certified Board Member (RCBM) is openbaar en toegankelijk voor een ieder die op het gebied van Governance, Toezicht en Leiderschap actief is.

Toetsingskader
OMSCHRIJVING EERSTE TOETSING HER-TOETSING
Kennis en vaardigheden in het studiegebied bedrijfskunde (minimaal EQF niveau 6), blijkend uit opleiding en/of relevante ervaring
Minimaal 5 jaar werkervaring in het besturen van organisaties
Kunnen toepassen van de wet “bestuur en toezicht rechtspersonen” (wetboek 2 BW), blijkend uit een gevolgde Governance basisopleiding
Bereidheid blijvend te investeren in kennis en kunde
Gedrag
Competenties
Bewijs van opleiding

De volgende opleidingen op het gebied van Governance en Leiderschap (niet limitatief) gelden o.a. als bewijs van kennis voor EQF 6 en hoger:

 • International Directors Programme, Insead
 • Governance Essentials, NCD Academy
 • Commissaris en Toezichthouder, EESA/Erasmus Universiteit
 • Nyenrode Commissarissen Cyclus, Nyenrode
 • Commissarissen en Toezichthouders Programma, TIAS School for Business en Society

Naast de genoemde Governance opleidingen, kunnen op verzoek van een aanbieder, via de Toetsingscommissie RCBM, ook andere opleidingen gelden als bewijs van kennis.

 • Governance opleiding Commissarissen en Toezichthouders, Wagner Group
 • Governance, Organisatie en Management, VU Amsterdam
 • Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder, Governance University
Noodzakelijke competenties kandidaat
De kandidaat dient over minimaal de volgende competenties te beschikken:
 • Kunnen werken in samenwerkingsverband;
 • Kunnen aanspreken op gedrag;
 • Anticiperen;
 • Bestuurssensiviteit;
 • Integriteit;
 • Oordeelsvorming /constructief en kritisch ingesteld;
 • Onafhankelijkheid;
 • Zelfinzicht.
Bij het onderzoek dienen de volgende documenten te worden overhandigd / ter inzage te zijn:
 • Kopie van een geldig legitimatie bewijs (rijbewijs of paspoort);
 • Bewijs van opleiding/ervaring (aantonen EQF Bedrijfskunde niveau 6 of hoger);
 • Bewijs van een gevolgde basisopleiding Governance;
 • Bewijs van werkervaring;
 • Overzicht van functies / nevenfuncties;
 • Een VOG (verklaring omtrent gedrag) van max. 1 jaar oud, op te vragen bij uw eigen Gemeente. Op verzoek kunnen wij u een aanvraagformulier toezenden
Permanente educatie en PE punten

Permanente Educatie (PE) is een verplichting voor Certified Board Members. Het is erop gericht de basiskennis van de persoon te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Voor de jaarlijkse educatie norm moeten minimaal 15 PE punten per jaar worden behaald. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn PE punten en het jaarlijks overleggen daarvan.
Op deze site komt zeer binnenkort een overzicht van het cursusaanbod. Eventueel ontbrekende cursussen kunnen ter beoordeling aan ons voorgelegd worden.

Procedure aanvraag en vervolgtraject
Voor nadere informatie over de procedure aanvraag verwijzen we je graag naar de brochure.
Kosten voor (her)certificering CBM

De kosten voor certificering voor 3 jaar bedragen eenmalig €695,-. Hierin zijn begrepen de kosten voor de assessoren, de commissies, het certificaat, de marketing en promokosten, bouw en onderhoud website, bescherming naam en logo CBM en Register, het bijhouden van het register en de administratiekosten.
De verlengingskosten na drie jaar bedragen €125,-. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende btw tarief.

Alle gegevens van te certificeren en gecertificeerde personen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden opgeslagen in een databank van het Register CBM en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het Certificeringsproces. Bij de vastgelegde gegevens zal de Wet op de Privacy in acht worden genomen.
Register CBM
Adresgegevens

RegisterCBM
Postbus 88
3970 AB Driebergen
0343-556770